UNFI / TetherUS

UNFIUSDT BINANCE
UNFIUSDT
UNFI / TetherUS BINANCE
 
Không có giao dịch

UNFI / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà UNFI / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UNFI / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNFIUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol in USD, 24h
Vol chg %, 24h
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
UNFIUSDTUNFI / TetherUSBINANCE6.5193.57%4.182M−35.49%6.5566.274168.653K
Bán
UNFIUSDTUnifi Protocol DAO / Tether USWHITEBIT6.51843.60%585.593K−15.72%6.55396.274730.036K
Bán
UNFIUSDTUNFI / Tether USDHUOBI6.52160.21%327.866K5.89%6.54556.250031.853K
Bán
UNFIUSDTUNFI / USDT Spot Trading PairPHEMEX6.531734.05%217.027K−27.42%6.564406.261038.851K
Bán
UNFIUSDTUnifi Protocol DAO / TetherKUCOIN6.5163.08%58.597K−72.35%6.5476.2773.914K
Bán
UNFIUSDTUnifi Protocol DAO/TetherGATEIO6.51583.41%33.335K−52.05%6.53456.27461.809K
Bán
UNFIUSDTUNIFI PROTOCOL DAO / TETHERCOINEX6.47993.51%10.601K−20.39%6.50746.2618481
Bán
UNFIUSDTUNFI / TETHERBINGX6.51510.10%6.55586.2324256.545K
Bán
UNFIUSDTUNFIUSDT Perpetual ContractBYBIT6.51703.60%6.55206.2735573.674K
Bán