Uniswap UNIUSD

UNIUSDBITFINEX
UNIUSD
UniswapBITFINEX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

Uniswap là ông lớn trong cuộc chơi sàn giao dịch phi tập trung với khối lượng giao dịch hơn 1 nghìn tỉ USD trên bảng. Bản thân Giao thức Uniswap có thể cung cấp tính thanh khoản và giao dịch cho mã thông báo ERC20 trên Ethereum. Tuy nhiên, không giống như sàn giao dịch tập trung, Uniswap khiến người dùng không cần nhờ một bên trung gian đáng tin cậy có thể tính phí hoặc yêu cầu biết thông tin khách hàng (KYC). Mã thông báo gốc của Uniswap là UNI cho phép cộng đồng sở hữu và quản lý tích cực giao thức thông qua quản trị.