VIETTEL POST JVC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VIETTEL POST JVC

Doanh thu của VIETTEL POST JVC trong năm ngoái lên tới 21.64T VND, phần lớn trong số đó — 12.59T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sales, năm trước mang lại 14.24T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VIETTEL POST JVC 21.63T VND, và năm trước đó — 21.45T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia