VIETTEL POST JVC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTP nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính VIETTEL POST JVC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của VTP là 0.38. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 21.16. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 17.32 k người.

Chỉ số
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ