Đô la Mỹ / Real Brazil
USDBRL IDC

USDBRL
Đô la Mỹ / Real Brazil IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay