Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc

USDCNY IDC
USDCNY
Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDCNY Biểu đồ Ngoại hối

Breaking news