Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc USDCNY

USDCNY IDC
USDCNY
Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày