U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO USDCOP

USDCOP IDC
USDCOP
U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày