Đô la Mỹ / Bảng Anh

USDGBP IDC
USDGBP
Đô la Mỹ / Bảng Anh IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDGBP news