Đô la Mỹ / Đồng Ruрiah

USDIDR IDC
USDIDR
Đô la Mỹ / Đồng Ruрiah IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo USDIDR