Đô la Mỹ / Đô la New Zealand

USDNZDIDC
USDNZD
Đô la Mỹ / Đô la New ZealandIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch USDNZD