Đô la Mỹ / Rúp Nga

USDRUB FOREX.com
USDRUB
Đô la Mỹ / Rúp Nga FOREX.com
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo USDRUB