Đô la Mỹ / Baht Thái

USDTHB GLOBALPRIME
USDTHB
Đô la Mỹ / Baht Thái GLOBALPRIME
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDTHB Biểu đồ Ngoại hối