Đô la Mỹ / Rand Nam Phi USDZAR

USDZARFXCM
USDZAR
Đô la Mỹ / Rand Nam PhiFXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

USD ZAR (Đô la Mỹ / Rand Nam Phi)
 
Đô la Mỹ so với đồng Rand của Nam Phi. Đồng Rand đã trở thành đồng tiền dự thầu chính thức của Nam Phi, Swaziland, Lesotho và Namibia sau khi tách khỏi đồng Bảng Anh vào cuối những năm 50 đến đầu những năm 60. Sau chế độ phân biệt chủng tộc, đồng Rand đã trải qua rất nhiều biến động và giảm giá trị rất nhiều.