UTK / Bitcoin (calculated by TradingView)

UTKBTC BITFINEX
UTKBTC
UTK / Bitcoin (calculated by TradingView) BITFINEX
 
Không có giao dịch

UTK / Bitcoin (calculated by TradingView) Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà UTK / Bitcoin (calculated by TradingView) được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UTK / Bitcoin (calculated by TradingView) trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUTKBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol in USD, 24h
Vol chg %, 24h
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
UTKBTCUTK / BitcoinBINANCE0.000005370.00%45.757K85.94%0.000005420.00000532112.931K
Bán
UTKBTCUtrust / BitcoinHITBTC0.0000053700−0.16%34.132K−30.44%0.00000542000.0000053300114.428K
Bán
UTKBTCUTRUST / BitcoinKUCOIN0.000005340−0.65%4.104K100.31%0.0000054200.00000534014.301K
Bán
UTKBTCUTRUST / BitcoinHUOBI0.000005371.32%1.721K83.03%0.000005470.0000053012.33K
Bán
UTKBTCUTRUST / BitcoinBITTREX0.00000536−1.65%960.00%0.000005360.00000536935
Bán