UTK / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch UTK / TetherUS

Các thị trường nơi mà UTK / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UTK / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUTKUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
UTKUSDTUTK / TetherUSBINANCE0.0555−1.25%1.002M160.84%0.05650.05448.022M
Theo dõi
UTKUSDTUTRUST/TETHERUSBITRUE0.05551.46%226.329K231.47%0.05570.0545336.217K
Theo dõi
UTKUSDTUTRUST/TetherOKX0.0555−1.77%88.683K27.14%0.05790.05381.332M
Theo dõi
UTKUSDTUTRUST / Tether USDHUOBI0.05573.72%54.574K313946.60%0.06010.0537751.355K
Theo dõi
UTKUSDTUtrust/TetherGATEIO0.05548−1.18%36.295K25.74%0.056520.05484388.528K
Theo dõi
UTKUSDTUtrust / Tether USWHITEBIT0.0555−1.07%21.952K83.72%0.05660.0545175.342K
Theo dõi
UTKUSDTUTRUST / TETHERCOINEX0.055466−0.61%9.154K68.43%0.0559800.054834113.924K
Theo dõi
UTKUSDTUtrust / Tether OmniHITBTC0.0470000−5.55%100.98%0.04974620.0464631207
Bán