WAX

WAXPUSD BITTREX
WAXPUSD
WAX BITTREX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

WAX Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà WAX được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử WAX trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaWAXP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
WAXPKRWWAX / KRWUPBIT122.0−0.81%1.214M−65.66%124.0122.02.994M
Bán
WAXPUSDTWAX / TetherKUCOIN0.0850−0.35%101.591K−49.51%0.08560.0850196.689K
Bán
WAXPUSDTWAX / TetherBITTREX0.08433607−0.41%11.039K359.66%0.084791690.084336073.244K
Bán Mạnh
WAXPUSDTWAX / TETHERCOINEX0.084956−0.24%9.612K−4.23%0.0853680.08480218.945K
Bán Mạnh
WAXPBTCWAX / BITCOINCOINEX0.0000044200−0.00%9.147K−1.57%0.00000444000.000004390018.581K
Bán
WAXPUSDCWAX / USD COINCOINEX0.085163−0.11%9.102K−1.03%0.0852680.08475518.847K
Bán
WAXPBTCWAX / BitcoinBITTREX0.00000437−0.46%4.394K61.12%0.000004400.000004334.65K
Bán
WAXPETHWAX / EthereumBITTREX0.00006360−0.66%3.036K248.00%0.000064660.0000604734.479K
Bán
WAXPETHWAX / EthereumKUCOIN0.00006517−0.12%2.449K−37.05%0.000065270.000064651.618K
Mua
WAXPBTCWAX / BitcoinKUCOIN0.00000439−0.68%2.18K−59.66%0.000004440.000004378.43K
Bán
WAXPUSDWAX / US DollarBITTREX0.08450326−1.53%1.527K−57.25%0.086061510.0833055115.418K
Bán
WAXPBTCWAX / BTCUPBIT0.000004320−2.26%279−65.82%0.0000044400.0000043203.246K
Bán Mạnh
WAXPUSDWAX / US DollarOKCOIN0.08475−2.74%1486.86%0.085560.08475160
Bán
WAXUSDWAX / DollarBITFINEX0.08547200−0.20%100.00%0.085472000.08547200112
Bán