Wrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3)

WETHSHROOM UNISWAP
WETHSHROOM
Wrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3) UNISWAP
 
Không có giao dịch

Wrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3) Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Wrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3) được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Wrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3) trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaWETHSHROOM dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
WETHSHROOMWrapped Ether / shroom.finance (0x42497...76f10)UNISWAP3ETH24198.06298901005.64%24198.062989010024198.06298901000
Bán
WETHSHROOMWrapped Ether / shroom.finance (0x7d611...336e3)UNISWAP25201.3075467900−0.15%25426.279610210025201.30754679000
Mua