Gold/AUD XAUAUD

XAUAUD OANDA
XAUAUD
Gold/AUD OANDA
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XAUAUD Biểu đồ

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch