Vàng / Đô la Mỹ

XAUUSDFXCM
XAUUSD
Vàng / Đô la MỹFXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch XAUUSD

Gần đây
Tổng thời gian
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
500
1
2
...
500