eCash

XECUSDBITFINEX
XECUSD
eCashBITFINEX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

eCash Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà eCash được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử eCash trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXEC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
XECKRWeCash / KRWUPBIT0.03890−2.51%3.156M26.72%0.040100.0384043.535B
Bán
XECUSDTECASH / TETHERCOINEX0.0000281800−2.35%18.254K12.06%0.00002910000.000027760076.092M
Bán
XECUSDTeCash / TetherKUCOIN0.00002810−3.24%14.284K51.60%0.000029100.00002780185.792M
Bán
XECUSDCECASH / USD COINCOINEX0.0000281000−2.91%3.631K2.67%0.00002906000.000027680025.861M
Bán
XECBCHECASH / BITCOIN CASHCOINEX260.000e-90.38%3.343K−3.66%260.000e-9260.000e-922M
Bán
XECUSDeCash / DollarBITFINEX0.00002815−2.76%90827.08%0.000029070.000027509.65M
Bán
XECUSDTeCash / Tether OmniHITBTC0.00002790−4.02%7412.92%0.000029020.0000278325.585M
Bán
XECUSDTeCash / Tether USDPOLONIEX0.00002713−9.57%209−63.04%0.000027500.0000271386.432K
Bán
XECBTCeCash / BitcoinHITBTC0.000e-9−3.53%1628.13%0.000e-90.000e-9565K
Bán