DROPBOX INC CL. A

1Q5XETR
1Q5
DROPBOX INC CL. AXETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1Q5 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DROPBOX INC CL. A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1Q5 là 8.093B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của DROPBOX INC CL. A là 16 Tháng 2, ước tính là 0.37 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu