ALLIANZ SE NA O.N

ALV XETR
ALV
ALLIANZ SE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALLIANZ SE NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALV là 72.474B EUR. EPS TTM của công ty là 9.96 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.05% và P/E là 18.68. Ngày thu nhập tiếp theo của ALLIANZ SE NA O.N là 10 Tháng 11, ước tính là 4.89 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu