DAIMLER AG NA O.N
DAI XETR

DAI
DAIMLER AG NA O.N XETR
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DAIMLER AG NA O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DAI là 80.719B. EPS TTM của công ty là 12.55, lợi tức cổ tức là 1.79%, và P/E là 6.01. Ngày thu nhập tiếp theo DAIMLER AG NA O.N là Tháng 10 29, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền