DAX KURSINDEX
DAXK XETR

DAXK
DAX KURSINDEX XETR
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

DAXK Biểu đồ Chỉ số