DEUTSCHE BOERSE NA O.N

DB1 XETR
DB1
DEUTSCHE BOERSE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DB1

Tóm tắt tài chính của DEUTSCHE BOERSE NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DB1 là 30.437B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của DEUTSCHE BOERSE NA O.N là 26 Tháng 7, ước tính là 1.78 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu