STABILUS S.A. INH. EO-,01
STM XETR

STM
STABILUS S.A. INH. EO-,01 XETR
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của STABILUS S.A. INH. EO-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của STM là 1.659B. EPS TTM của công ty là 1.52, lợi tức cổ tức là 0.74%, và P/E là 44.25. Ngày thu nhập tiếp theo STABILUS S.A. INH. EO-,01 là 2 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền