STABILUS SE INH. EO 1

STM XETR
STM
STABILUS SE INH. EO 1 XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của STABILUS SE INH. EO 1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của STM là 1.225B EUR. EPS TTM của công ty là 3.10 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.52% và P/E là 15.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu