TUI AG NA O.N

TUI1 XETR
TUI1
TUI AG NA O.N XETR
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TUI1 financial statements

Tóm tắt tài chính của TUI AG NA O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TUI1 là 4.222B. Ngày thu nhập tiếp theo TUI AG NA O.N là 8 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền