UNIPER SE NA O.N

UN01 XETR
UN01
UNIPER SE NA O.N XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UN01 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của UNIPER SE NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UN01 là 1.295B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của UNIPER SE NA O.N là 3 Tháng 11, ước tính là 0.01 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu