XRP / Indian Rupee (calculated by TradingView)

XRPINR BITFINEX
XRPINR
XRP / Indian Rupee (calculated by TradingView) BITFINEX
 

phân tích kỹ thuật XRPINR

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để phân tích Tiền điện tử

Công cụ phân tích kỹ thuật hiển thị xếp hạng thời gian thực cho các khung thời gian đã chọn. Tóm tắt cho XRP / Indian Rupee (calculated by TradingView) dựa trên các chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất - Trung bình trượt, Dao động và Pivot. Kết quả hiển thị trong nháy mắt.