XTZ/USD

XTZUSD COINBASE
XTZUSD
XTZ/USD COINBASE
 

XTZ/USD Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà XTZUSD được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử XTZ/USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXTZUSD dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
COINBASE
6.113.64%0.216.275.814.014MBán
KRAKEN
6.113.68%0.226.265.82436.803KBán
BITFINEX
6.113.88%0.236.265.81204.647KBán
GEMINI
6.113.82%0.226.265.8185.262KBán
BITTREX
6.154.29%0.256.225.8331.488KBán
CAPITALCOM
6.001.75%0.106.165.7026.989K
OKCOIN
6.151.33%0.086.235.843.451KBán
Tải thêm