Verge / Bitcoin

XVGBTC BINANCE
XVGBTC
Verge / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

Verge / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Verge / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Verge / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXVGBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

         
XVGBTC Verge / Bitcoin
HUOBI0.00-2.17%0.000.000.003.406MBán
XVGBTC Verge / Bitcoin
BINANCE0.000.00%0.000.000.002.090MBán
XVGBTC VERGE / BITCOIN
COINEX0.00-2.06%0.000.000.00281.682KBán
XVGBTC Verge / Bitcoin
HITBTC0.00-1.95%0.000.000.00243.870KBán
XVGBTC Verge / Bitcoin
BITTREX0.006.25%0.000.000.00136.303KBán
Tải thêm