YFII / TetherUS

YFIIUSDTBINANCE
YFIIUSDT
YFII / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

YFII / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà YFII / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử YFII / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaYFIIUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
YFIIUSDTYFII/TetherOKX1285.61.11%1.705M−29.54%1292.41248.6906
Bán
YFIIUSDTYFII / TetherUSBINANCE1284.40.99%1.624M−37.38%1291.41249.5798
Bán
YFIIUSDTDFI.money / Tether USWHITEBIT1284.08191.07%1.143M−6.91%1285.44911250.0000584
Bán
YFIIUSDTYFIIUSDT SPOTBITGET1284.65511.12%937.841K−10.32%1289.24101249.7610430
Bán
YFIIUSDTDFIMoney/TetherGATEIO1284.191.08%315.436K−22.48%1288.061249.37177
Theo dõi
YFIIUSDTyfii finance / Tether USDHUOBI1284.07121.02%178.04K−9.56%1289.00001250.0000133
Theo dõi
YFIIUSDTyfii finance / TetherMEXC1281.89630.59%59.177K−24.50%1285.67391250.173745
Mua
YFIIUSDTDFI.MONEY / TETHERCOINEX1281.141.01%17.71K−65.58%1285.201244.735
Bán
YFIIUSDTDFI.money / Tether USDPOLONIEX1233.960.67%7745058.83%1324.151233.961
Bán
YFIIUSDTDFI.Money / Tether OmniHITBTC1226.01−3.95%20.00%1226.011226.010
Theo dõi
YFIIUSDTYFII / TETHER Standard FuturesBINGX1285.59591.07%1291.15041249.57451.941K
Theo dõi