YFI / TetherUS

YFIUSDT BINANCE
YFIUSDT
YFI / TetherUS BINANCE
 
Không có giao dịch

YFI / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà YFI / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử YFI / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaYFIUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
YFIUSDTYearn.Finance / USD TetherFTX5495−2.48%−1405820544024.596K
Bán Mạnh
YFIUSDTYFI / TetherUSBINANCE5484.17−2.88%−162.635831.125420.38942
Bán Mạnh
YFIUSDTYEARN.FINANCE / TETHERWOONETWORK5485−2.85%−16158305420814
Bán Mạnh
YFIUSDTYFIUSDT Perpetual ContractBYBIT5475−3.10%−17558255415658
Bán Mạnh
YFIUSDTyearn.finance / TetherHITBTC5482.1−2.81%−158.35822.65422.9343
Bán Mạnh
YFIUSDTYFI / TETHERBINGX5483.61−3.18%−180.005667.535451.76138
Bán Mạnh
YFIUSDTyearn.finance / TetherKUCOIN5480.00−3.00%−169.755829.305420.8087
Bán Mạnh
YFIUSDTYFI / USDT Spot Trading PairPHEMEX5497.54−3.01%−170.435841.225423.0972
Bán Mạnh
YFIUSDTYearnFinance/TetherGATEIO5495.21−2.54%−143.145820.365436.3120
Bán Mạnh
YFIUSDTYEARN.FINANCE/TetherOKX5480−3.23%−1835670545118
Bán Mạnh
YFIUSDTyearn.finance / Tether USDHUOBI5476.39−3.44%−194.835648.345454.129
Bán Mạnh
YFIUSDTYEARN.FINANCE / TETHERCOINEX5505.00−2.15%−121.055872.355428.146
Bán Mạnh
YFIUSDTYFI / TetherUSBINANCEUS5490.40−2.18%−122.295804.735451.374
Bán Mạnh
YFIUSDTYFIUSDT SPOTBITGET5481.13−3.21%−182.005674.415449.084
Bán Mạnh
YFIUSDTyearn.finance / Tether USDPOLONIEX5463.42838425−3.12%−176.192601875823.782538435437.369114981
Bán Mạnh