Zcash

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
554.916MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
713.684MUSD
Khối lượng giao dịch
69.222MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.1255
Cao nhất mọi thời điểm
30000.00000000USD
Nguồn cung lưu hành
16.328M
Nguồn cung tối đa
21M
Tổng nguồn cung
16.328M

Giới thiệu về Zcash

Danh mục
Quyền riêng tư
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
ZCash là một loại tiền điện tử tương đối mới dựa trên ý tưởng ẩn danh hoàn toàn liên quan đến chi tiết giao dịch. Nó sử dụng một giao thức zero-knowledge để xác thực các giao dịch, có nghĩa là thuật toán đảm bảo rằng một bên có thể chứng minh với bên khác rằng tuyên bố là đúng mà không cần truyền thông tin về chính bằng chứng đó.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh