0X / Ethereum

ZRXETHKUCOIN
ZRXETH
0X / EthereumKUCOIN
 
Không có giao dịch

0X / Ethereum Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà 0X / Ethereum được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử 0X / Ethereum trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZRXETH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
ZRXETH0x / EthereumBINANCE0.00014693.82%40.333K51.76%0.00015320.0001425106.466K
Mua
ZRXETH0X / EthereumKUCOIN0.00014815.04%3.322K−16.58%0.00016620.000142511.853K
Mua
ZRXETHZRX(0X) / EthereumHUOBI0.000148404.42%1.691K−73.93%0.000161150.00014104684
Mua
ZRXETH0x / EthereumBITFINEX0.000148415.13%985−29.13%0.000151200.000141391.153K
Mua
ZRXETH0x / EthereumPOLONIEX0.00015006.16%215−42.92%0.00015000.0001417294
Mua
ZRXETH0x Protocol / EthereumBITTREX0.000152418.86%37−85.29%0.000152410.0001424063
Mua
ZRXETH0x Protocol / EthereumHITBTC0.000146394.43%17−46.62%0.000150890.0001418046
Mua