0x Protocol / USD Coin ERC20 Chain

ZRXUSDCHITBTC
ZRXUSDC
0x Protocol / USD Coin ERC20 ChainHITBTC
 
Không có giao dịch

phân tích kỹ thuật ZRXUSDC

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho 0x Protocol / USD Coin ERC20 Chain

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của 0x Protocol / USD Coin ERC20 Chain dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.