0x / TetherUS

ZRXUSDT BINANCE
ZRXUSDT
0x / TetherUS BINANCE
 

0x / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà ZRXUSDT được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử 0x / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZRXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
HITBTC
0.534.46%0.020.530.495.174MBán
BINANCE
0.534.63%0.020.530.494.068MBán
BINGBON
0.533.24%0.020.530.511.067MBán
OKEX
0.533.07%0.020.530.51427.226KBán
BINANCEUS
0.534.56%0.020.540.49176.623KBán
HUOBI
0.533.00%0.020.530.5195.129KBán
BITTREX
0.535.24%0.030.530.4927.570KBán
COINEX
0.533.96%0.020.530.4911.369KBán
POLONIEX
0.523.83%0.020.520.497.428KBán
Tải thêm