(AUDUSD­+EURAUD­+GBPAUD­+AUDJPY­/100­+AUDCHF­+AUDCHF­+AUDCHF)­/7 (FX:AUDUSD­+FX:EURAUD­+FX:GBPAUD­+FX:AUDJPY­/100­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF)­/7

(FX:AUDUSD­+FX:EURAUD­+FX:GBPAUD­+FX:AUDJPY­/100­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF)­/7 FXCM
(FX:AUDUSD­+FX:EURAUD­+FX:GBPAUD­+FX:AUDJPY­/100­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF­+FX:AUDCHF)­/7
(AUDUSD­+EURAUD­+GBPAUD­+AUDJPY­/100­+AUDCHF­+AUDCHF­+AUDCHF)­/7 FXCM
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

(AUDUSD+EURAUD+GBPAUD+AUDJPY/100+AUDCHF+AUDCHF+AUDCHF)/7

Giao dịch (AUDUSD+EURAUD+GBPAUD+AUDJPY/100+AUDCHF+AUDCHF+AUDCHF)/7 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản