(GBPJPY­/100­+GBPCAD­+GBPAUD­+GBPNZD­+GBPCHF­+GBPEUR­+GBPUSD)­/7
(FX:GBPJPY­/100­+FX:GBPCAD­+FX:GBPAUD­+FX:GBPNZD­+FX:GBPCHF­+FX_IDC:GBPEUR­+FX:GBPUSD)­/7 FXCM

(FX:GBPJPY­/100­+FX:GBPCAD­+FX:GBPAUD­+FX:GBPNZD­+FX:GBPCHF­+FX_IDC:GBPEUR­+FX:GBPUSD)­/7
(GBPJPY­/100­+GBPCAD­+GBPAUD­+GBPNZD­+GBPCHF­+GBPEUR­+GBPUSD)­/7 FXCM
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

(GBPJPY/100+GBPCAD+GBPAUD+GBPNZD+GBPCHF+GBPEUR+GBPUSD)/7