(USDNZD­+EURNZD­+GBPNZD­+NZDJPY­/100­+NZDCHF­+NZDCHF)­/7

(FX_IDC:USDNZD­+FX:EURNZD­+FX:GBPNZD­+FX:NZDJPY­/100­+FX:NZDCHF­+FX:NZDCHF)­/7 IDC
(FX_IDC:USDNZD­+FX:EURNZD­+FX:GBPNZD­+FX:NZDJPY­/100­+FX:NZDCHF­+FX:NZDCHF)­/7
(USDNZD­+EURNZD­+GBPNZD­+NZDJPY­/100­+NZDCHF­+NZDCHF)­/7 IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật