(EURUSD­+EURCAD­+EURGBP­+EURCHF­+EURJPY­/100­+EURAUD­+EURNZD)­/7 (FX:EURUSD­+FX:EURCAD­+FX:EURGBP­+FX:EURCHF­+FX:EURJPY­/100­+FX:EURAUD­+FX:EURNZD)­/7

(FX:EURUSD­+FX:EURCAD­+FX:EURGBP­+FX:EURCHF­+FX:EURJPY­/100­+FX:EURAUD­+FX:EURNZD)­/7 FXCM
(FX:EURUSD­+FX:EURCAD­+FX:EURGBP­+FX:EURCHF­+FX:EURJPY­/100­+FX:EURAUD­+FX:EURNZD)­/7
(EURUSD­+EURCAD­+EURGBP­+EURCHF­+EURJPY­/100­+EURAUD­+EURNZD)­/7 FXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

(EURUSD+EURCAD+EURGBP+EURCHF+EURJPY/100+EURAUD+EURNZD)/7

Giao dịch (EURUSD+EURCAD+EURGBP+EURCHF+EURJPY/100+EURAUD+EURNZD)/7 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản