1­/(USDJPY­/111.75­+EURJPY­/124.71­+AUDJPY­/78.78­+NZDJPY­/74.49­+GBPJPY­/144.6­+CHFJPY­/109.6­+CADJPY­/83.01)
1­/(FX:USDJPY­/111.75­+FX:EURJPY­/124.71­+FX:AUDJPY­/78.78­+FX:NZDJPY­/74.49­+FX:GBPJPY­/144.6­+FX:CHFJPY­/109.6­+FX:CADJPY­/83.01) FXCM

1­/(FX:USDJPY­/111.75­+FX:EURJPY­/124.71­+FX:AUDJPY­/78.78­+FX:NZDJPY­/74.49­+FX:GBPJPY­/144.6­+FX:CHFJPY­/109.6­+FX:CADJPY­/83.01)
1­/(USDJPY­/111.75­+EURJPY­/124.71­+AUDJPY­/78.78­+NZDJPY­/74.49­+GBPJPY­/144.6­+CHFJPY­/109.6­+CADJPY­/83.01) FXCM
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

1/(USDJPY/111.75+EURJPY/124.71+AUDJPY/78.78+NZDJPY/74.49+GBPJPY/144.6+CHFJPY/109.6+CADJPY/83.01)