1­-ETHUSD 1­-BITFINEX:ETHUSD

1­-BITFINEX:ETHUSD BITFINEX
1­-BITFINEX:ETHUSD
1­-ETHUSD BITFINEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

1-ETHUSD