BTCUSD­/XAUUSD

BITFINEX:BTCUSD­/FX:XAUUSD BITFINEX
BITFINEX:BTCUSD­/FX:XAUUSD
BTCUSD­/XAUUSD BITFINEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

BTCUSD/XAUUSD