BTCUSDLONGS­/BTCUSDSHORTS

BITFINEX:BTCUSDLONGS­/BITFINEX:BTCUSDSHORTS BITFINEX
BITFINEX:BTCUSDLONGS­/BITFINEX:BTCUSDSHORTS
BTCUSDLONGS­/BTCUSDSHORTS BITFINEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức cập nhật