BTCUSDLONGS­-BTCUSDSHORTS BITFINEX:BTCUSDLONGS­-BITFINEX:BTCUSDSHORTS

BITFINEX:BTCUSDLONGS­-BITFINEX:BTCUSDSHORTS BITFINEX
BITFINEX:BTCUSDLONGS­-BITFINEX:BTCUSDSHORTS
BTCUSDLONGS­-BTCUSDSHORTS BITFINEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày