BTCUSDLONGS­-BTCUSDSHORTS
BITFINEX:BTCUSDLONGS­-BITFINEX:BTCUSDSHORTS BITFINEX

BITFINEX:BTCUSDLONGS­-BITFINEX:BTCUSDSHORTS
BTCUSDLONGS­-BTCUSDSHORTS BITFINEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS