BTCUSDSHORTS­/BTCUSDLONGS BITFINEX:BTCUSDSHORTS­/BITFINEX:BTCUSDLONGS

BITFINEX:BTCUSDSHORTS­/BITFINEX:BTCUSDLONGS BITFINEX
BITFINEX:BTCUSDSHORTS­/BITFINEX:BTCUSDLONGS
BTCUSDSHORTS­/BTCUSDLONGS BITFINEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

BTCUSDSHORTS/BTCUSDLONGS

Giao dịch BTCUSDSHORTS/BTCUSDLONGS với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản