ETHUSDLONGS­/ETHUSDSHORTS BITFINEX:ETHUSDLONGS­/BITFINEX:ETHUSDSHORTS

BITFINEX:ETHUSDLONGS­/BITFINEX:ETHUSDSHORTS BITFINEX
BITFINEX:ETHUSDLONGS­/BITFINEX:ETHUSDSHORTS
ETHUSDLONGS­/ETHUSDSHORTS BITFINEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày