XAUUSD­/DXY
FX:XAUUSD­/TVC:DXY FXCM

FX:XAUUSD­/TVC:DXY
XAUUSD­/DXY FXCM
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

XAUUSD/DXY