XAUUSD­*USDTRY­/31.1035
FX:XAUUSD­*FX:USDTRY­/31.1035 FXCM

FX:XAUUSD­*FX:USDTRY­/31.1035
XAUUSD­*USDTRY­/31.1035 FXCM
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XAUUSD*USDTRY/31.1035